EESTI   |  ENGLISH

Sertifitseerimine

Sa oled siin

Alates 01.01.2008 toimub sertifitseerimine ETOSe komisjoni poolt vastavalt kokkuleppele Tervishoiuametiga.

 • ETOS-e juhatuse poolt moodustatud komisjoni kuuluvad Andres Kööp (esimees), Aare Märtson, Armin Heiman, Toomas Tein, Toomas Saluse, Tauno Kalvet, Mart Parv.
 • Komisjon vaatab avaldusi läbi 2 korda aastas.
 • Kvalifikatsiooni hindamisel kategooriaid enam ei kasutata, pädevus kas on või seda ei ole. Sertifitseerimine on aluseks Tervishoiuametis arstide registri pidamisel.
 • Sertifitseerimine on ETOSe liikmetele tasuta. ETOSesse mitte kuuluvatele ortopeedidele maksab pädevuse hindamine 500 eurot. 
 • Sertifitseerimine aluseks on põhiliselt dokumendid, mistõttu palume nende täitmisesse suhtuda suure põhjalikkusega. Nõutavad dokumendid on:
 • Avaldus sertifitseerimiskomisjonile, millel on märgitud eelmise sertifitseerimise/atesteerimise aeg
 • Esmakordselt Eesti Vabariigis sertifitseeritaval (atesteeritaval) arstidiplomi ärakiri
 • Esmakordsel sertifitseerimisel tunnistus residentuuri lõpetamise kohta
 • CV
 • Viimase 5 aasta töö aruanne, milles on toodud teostatud operatsioonid-assisteerimised tabelina koos nii operatsioonide kui assisteerimiste kogusummaga, tüsistused, surmajuhtumid, ambulatoorne tegevus. Aruandel peab olema osakonnajuhataja allkiri; osakonnajuhatajate aruande allkirjastab raviasutuse juhataja.
 • Tabel läbitud koolitustest-täiendustest, näidates ära teema, õppuse vormi, toimumise aja ja koha ning kestuse tundides, need lõpus ka summeerides. Esitada tuleb ka teaduslik-pedagoogiline tegevus – loengud, artiklid, teesid, ettekanded, monograafiad jne.
 • Täiendusi kinnitavate tunnistuste koopiad.

Dr Andres Kööp
Ida- Tallinna Keskhaigla, ortopeediaosakond
Ravi 18, Tallinn 10138
või elektrooniliselt: andres.koop@itk.ee, ortopeedia@ortopeedia.ee

Sertifitseerimise tingimused leiate siit:

KONTAKT


Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Selts

Ravi 18
10138 Tallinn

Telefon: +372 6207113
E-post: ortopeedia[at]ortopeedia.ee

KALENDER

E T K N R L P
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Kontakt

Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Selts

Ravi 18
10138 Tallinn

Reg. nr. 80119672
Telefon: +372 6207113
E-post: ortopeedia[at]ortopeedia.ee

ETOS

Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Selts (ETOS) on Eesti Kirurgide Assotsiatsiooni kuuluv ortopeedide ühendus. ETOS-e eesmärgid on ortopeedia eriala arendamine, omavahelise koostöö ja suhtlemise edendamine ning kvalifikatsiooni tõstmine.