• Nov 24, 18
  • marju
  • 0 Comments

Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Selts on nüüd Eesti Ortopeedia Selts!

Nagu Viljandis ühiselt otsustasime, on aeg traumatoloogia-ortopeedia ametina unustada ja jätkata ortopeedia erialal tegutsejate ühendusena – Eesti Ortopeedia Seltsina. 23.11. kinnitati Tartu Maakohtu registriosakonnas meie uueks nimeks Eesti Ortopeedia Selts. Kehtib ka meie uus põhikiri ning kolmeks aastaks on volitused saanud uus juhatus.