EESTI   |  ENGLISH

Pädevushindamine

Sa oled siin

Alates 01.01.2008 toimub pädevushindamine (varasema nimega "sertifitseerimine") ETOSe komisjoni poolt vastavalt kokkuleppele Tervishoiuametiga.

 • ETOS-e juhatuse poolt moodustatud komisjoni kuuluvad Andres Kööp (esimees), Aare Märtson, Armin Heiman, Toomas Tein, Toomas Saluse, Tauno Kalvet, Mart Parv.
 • Komisjon vaatab avaldusi läbi 2 korda aastas, aprillis ja oktoobris.
 • Kvalifikatsiooni hindamisel kategooriaid enam ei kasutata, pädevus kas on või seda ei ole. Sertifitseerimine on aluseks Tervishoiuametis arstide registri pidamisel.
 • Pädevushindamine on ETOSe liikmetele tasuta. ETOSesse mitte kuuluvatele ortopeedidele maksab pädevuse hindamine 500 eurot. 
 • Pädevushindamise aluseks on põhiliselt dokumendid, mistõttu palume nende täitmisesse suhtuda suure põhjalikkusega. Nõutavad dokumendid on:
  • Avaldus pädevuskomisjonile, millel on märgitud eelmise sertifitseerimise/atesteerimise aeg
  • Esmakordsel pädevushindamisel Eesti Vabariigis arstidiplomi ärakiri
  • Esmakordsel pädevushindamisel tunnistus residentuuri lõpetamise kohta
  • CV
  • Viimase viie aasta enesetäienduse, teadustöö ja kliinilise tegevuse aruanne, mis tuleb täita manuses oleval vormil (Exceli tabelina)
  • Välismaal läbitud täiendusi kinnitavate tunnistuste koopiad.

 

Dr Andres Kööp
Ida- Tallinna Keskhaigla, ortopeediaosakond
Ravi 18, Tallinn 10138
või elektrooniliselt: andres.koop@itk.ee, ortopeedia@ortopeedia.ee

Pädevushindamise tingimused leiate siit:

KONTAKT


Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Selts

Ravi 18
10138 Tallinn

Telefon: +372 6207113
E-post: ortopeedia[at]ortopeedia.ee

Kontakt

Eesti Ortopeedia Selts

Ravi 18
10138 Tallinn

Reg. nr. 80119672
Telefon: +372 6207113
E-post: ortopeedia[at]ortopeedia.ee

ETOS

Eesti Ortopeedia Selts on Eesti Kirurgide Assotsiatsiooni kuuluv ortopeedide ühendus. ETOS-e eesmärgid on ortopeedia eriala arendamine, omavahelise koostöö ja suhtlemise edendamine ning kvalifikatsiooni tõstmine.